Bloggarkiv

Antivaccinationsrörelsen förnekar barnmisshandel

Tänk dig ett barn som skakas och slås så våldsamt att blödningar uppstår i näthinnan i barnets ögon. Att hjärnan sväller upp på grund av skakningar och slag mot huvudet.

Det här är ett fenomen som inte finns, eller åtminstone är gravt överdrivet, enligt antivaccinationslobbyn, inklusive den svenska sajten vaccin.me. Orsaken till detta förnekande är att man hävdar att de skador som uppstår på barnen egentligen är skador från vaccination. Läs mer

Sverige och barnvaccinationer

I Sverige har man haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • pneumokocker samt
  • HPV, humant papillomvirus (för flickor).

Deltagande i vaccinationsprogrammet är inte obligatoriskt, det är upp till barnets föräldrar om vaccination ska ges eller inte. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge var och en ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Har tillräckligt många vaccinerats mot en specifik sjukdom har populationen vad som kallas för flockimmunitet. Det innebär att även de som av olika orsaker inte kan vaccinera sig mot sjukdomen skyddas.

Läs mer