Bloggarkiv

Sverige och kikhostan

Kikhosta är en smittsam barnsjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Symtom på att man är sjuk är likt en vanlig förkylning, hosta och ibland feber.

Det som gör sjukdom farlig för små barn är att hostattackerna kan bli så pass svåra att barnet får svårt att andas, med svimning och ibland hjärnskador som följd. Dessutom kan den som är sjuk drabbas av lunginflammation som en sekundärinfektion. Detta i kombination med att sjukdomen är väldigt smittsam. Den som är sen tidigare vaccinerad och/eller är vuxen tenderar att få lindrigare symtom men är fortfarande smittsamma.

Läs mer