Antivaccination och utvecklingsländerna – sjuk vård

När smittkopporna utrotades från jordens yta var det en enormt stor framgång för samhället och vetenskapen. Aldrig förut hade mänskligheten lyckats sätta stopp för en sjukdom så totalt att den försvann. Nu tillhör Polio en av de sjukdomar som står näst på tur att utrotas, man har kommit långt men ”tack” vare krig och oro har det satts käppar i hjulet för detta arbete. Men det är inte bara krig och oro som ställer till det.

2003 protesterade islamiska ledare i norra Nigeria allt mer högljutt mot de poliovaccinationer som genomfördes. Rykten gjorde gällande att västmakterna egentligen skulle göra de vaccinerade barnen sterila. Ledarna i området runt Kano föll till föga och stoppade de planerade vaccinationerna. Resultatet lät inte vänta på sig (i bilden nedan satt i relation till Sverige).

Polio, fall samt vaccination i Nigeria och Sverige (klicka för större)

Antalet poliofall ökade under nästföljande åren. Till slut övergav Kanos ledarskap sitt motstånd och tillät åter vaccinering i regionen, vilket också märktes i statistiken. Men bristen på grundläggande skydd under flera år resulterade i att fallen ökade snabbt och målet att världen skulle vara poliofritt 2005 hade övergetts.

Antalet poliosmittade har på ett år ökat med 225 procent till 751 fall till följd av att många barn i norra Nigeria missade flera vaccinationsomgångar fram till slutet av 2007, enligt hälsovårdsmyndigheterna.

Självklart är en höjning av levnadsstandard och hälsovård en del i kampen mot sjukdomen, men vaccination står för den viktigaste beståndsdelen. Detta märks inte bara på kampen mot polio, det syns tydligt på till exempel mässlingsfallen i Nigeria (i bilden nedan satt i relation till fallen i Sverige).

Mässlingen, fall samt vaccination i Nigeria och Sverige (klicka för större)

Tyvärr kan man också konstatera att ett mässlingsfall i bland annat Nigeria tenderar att ha en högre dödlighet än i andra länder.

Det faktum att utvecklingsländer i många fall saknar grundläggande sjukvård och vårdapparat leder till att mindre nogräknade intresseorganisationer kan ta sig in och propagera för sina verkningslösa behandlingar.

Exempel på detta är böner mot AIDS/HIVhomeopati mot AIDS/HIV och malaria eller varför inte scientologer som erbjöd handpåläggning för skadade jordbävningsoffer på Haiti.

Varför i dessa områden kan man fråga sig. Svaret är lika uppenbart som det är cyniskt; man saknar information och utbildningsnivå för att kunna kontra när någon erbjuder denna typ av ”sjukvård”. Det innebär att när homeopater, helbrägdgörare och antivaccinationsaktivister får nobben i västvärlden försöker man etablera sig i dessa länder istället.

Redan nu finns det amerikanska, franska och tyska aktivister som bedriver verksamhet i Afrika. Och vi har även svenska aktivister (webcite-länk) som jobbar på att ”informera” de fransktalande delarna av Afrika:

Vi har beslutat att öka spridningen av forskning och beprövad erfarenhet kring vaccinernas biverkningar och ineffektivitet till Afrika. Det finns dessutom en rad mycket bättre alternativ till vaccin – exempelvis att bidra till projekt som syftar till att skapa bättre levnadsförhållanden, ge rent vatten, öka kunskap om naturlig hälsa och hur ett starkt kroppseget immunförsvar erhålls.

Varpå ett upprop efter fransk översättning skickas ut. Behöver vi nämna att ett antal av de afrikanska länderna där polion återigen börjar växa till sig är franskspråkiga?

Den här typen av insatser från antivaccinationsrörelsen understryker inte bara hur ovetenskapligt grundade man är, det understryker också den faktiska faran med dessa villfarelser.

Referenser och vidare läsning

WHO.int (2012). Immunization surveillance, assessment and monitoring. Hämtad: 2012-02-18

SMI.se (2009). Frågor och svar om polio. Hämtad: 2012-02-18

Om CJ Åkerberg

Jag är programledare för den här poddradion, Kvalificerat Hemligt. Dessutom är jag programledare för (just nu pausade) poddradion Skeptikerpodden, en av författarna till boken Skeptikerskolan och skaparen av bloggen Tankebrott.nu samt Vaccininfo.com. Till vardags jobbar jag som enhetsschef på Svenska Kraftnät i Sundbyberg.

Publicerat på 2012/02/18, i Information, Konspirationer, Vetenskap och märkt , , , , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: