Så här fungerar immunförsvaret

Immunförsvarets funktioner

Immunförsvaret har två huvudsakliga funktioner: skydda kroppen mot sjukdomsalstrande organismer (patogener) som inkluderar bakterier, virus, svampar och parasiter samt skydda kroppen mot cancerceller.

Två viktiga praktiska uppgifter för immunförsvaret är att skilja de mikroorganismer som kan orsaka sjukdom från de mikroorganismer som inte gör det samt skilja beståndsdelar som de egna cellerna består av eller producerar från beståndsdelar från främmande mikroorganismer.

T-cell från en frisk människa

Om immunsystemet misslyckas med att skilja skadliga bakterier från fördelaktiga kan detta leda till kroniska inflammationer i tarmarna, medan ett misslyckande att skilja egna beståndsdelar från främmande kan leda till så kallade autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret angriper kroppsegna celler.

Som tur var har kroppen mekanismer för att eliminera de immunceller som reagerar på kroppens egna celler och hålla kroppens immunrespons i schack.

Immunförsvarets huvudgrenar

Immunförsvaret består i huvudsak av två olika grenar som heter det medfödda (eller ospecifika) immunförsvaret och det adaptiva (eller specifika) immunförsvaret. Det är viktigt att komma ihåg att dessa inte är oberoende system utan att det i relativt hög grad samspelar med varandra på olika sätt.

Det som är typiskt för det medfödda immunförsvaret är att det är kroppens första försvarslinje mot en patogen. Det svarar snabbt, det kan känna igen olika sorters kategorier av patogener, det kan attackera och ofta döda patogener genom att äta dem, släppa ut ämnen som skadar dem eller döda celler som blivit infekterade för att stoppa spridningen. Det har inget minne utan svarar precis på samma sätt om kroppen skulle bli attackerad av samma patogener ytterligare en gång och den kan även aktivera det adaptiva immunförsvaret.

Det adaptiva immunförsvaret är mycket specifikt och har en stor mångfald då den kan potentiellt känna igen många miljarder olika patogener. Det kan se skillnad mellan kroppsegna celler och främmande och det kan minnas molekylära detaljer från tidigare patogener som immunförsvaret besegrat genom att producera så kallade minnesceller. Detta är även målet med vaccination, fast utan att orsaka sjukdomen. Det adaptiva immunförsvaret kan även förstärka det medfödda immunförsvaret.

Man kan dela upp det adaptiva immunförsvaret i två delar, nämligen det cellmedierade immunförsvaret och det humorala immunförsvaret, men det är viktigt att komma ihåg att dessa två delar också samspelar med varandra och med det medfödda immunförsvaret.

Tillsammans försöker dessa system att skydda vår kropp mot exempelvis sjukdomsalstrande mikrober.

Referenser och vidare läsning

National Cancer Institute. (2006). The Immune System. Hämtad: 2012-02-04.
NIAID. (2011). What is the Immune System?. Hämtad: 2012-02-04.
Nobelprize.org. (2004). The Immune System – Overview. Hämtad: 2012-02-04.
Nobelprize.org. (2004). The Immune System – in More Detail. Hämtad: 2012-02-04.

Om Emil Karlsson

Debunker of pseudoscience.

Publicerat på 2012/02/05, i Vetenskap och märkt . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: