Vaccin mot Alzheimers?

För några dagar sedan publicerades en artikel i tidskriften Lancet Neurology om en tidig klinisk studie för ett vaccin mot Alzheimers.

Alzheimers är en neurologisk sjukdom som just nu drabbar ungefär 26 miljoner människor. Neuroner dör förtvinar och dör. Symptom inkluderar bristfälligt minne, koncentrationssvårigheter, problem med att utföra vanliga handlingar och nedgång i andra kognitiva förmågor. Forskare har ingen fullständig kunskap om vad som orsakar Alzheimers, men två viktiga faktorer uppskattas vara deponering av betaamyloid (bildar plack) och stark fosforylering av tauproteiner, som gör att de aggregerar med varandra och bildar neurofibrillära härvor. Detta gör att delar av cellskelett som är viktigt för transport inne i neuroner faller sönder och neuronernas transportsystem förstörs.

Huvudförfattaren av artikeln är den svenske professorn Bengt Winblad på Karolinska Institutet och den är en fas I studie. Det betyder att den är preliminär och endast i början av klinisk prövning på människor. Principen bakom vaccinet är att generera antikroppar mot betaamyloid peptider och därmed försöka förhindra deponering och aggregation av detta protein. Tidigare studier på transgena möss har visat att vaccinet är effektivt för att motverka progressionen av ackumuleringen av betaamyloid. En tidigare klinisk prövning av ett annat vaccin (AN1792) mot Alzheimers misstänkts för att ha orsakat inflammation av hjärnan och hjärnhinnorna i en minoritet av patienter. Detta misstänkts ha berott på det genererat ett T cell svar mot just betaamyloid för att vaccinet innehållit många epitoper för T celler. Det nya vaccinet (CAD106) är uppbyggt för att hellre generera ett antikroppsrespons.

Resultatet av denna lila och preliminära studie är att vaccinet CAD106 klarar av att generera tillräckligt antikroppssvar samtidigt som de dokumenterade biverkningarna forskarna tror orsakades av preparatet inte var särskilt svåra, oftast rodnad och förkylningsliknande symptom.

Det är viktigt att vara återhållsam och inte dra några allt för radikala slutsatser av en liten och preliminär studie vars resultat inte nödvändigtvis kan generaliseras, men en försiktig optimism är lämplig.

Referenser och vidare läsning

Stockholm TT. (2012). Studie banar väg för alzheimervaccin. SvD nyheter. Hämtad: 2012-06-09.
Ekot. (2012). Svensk framgång med vaccin mot alzheimers. Hämtad: 2012-06-09.
Mudher A, Lovestone S. (2002). Alzheimer’s disease-do tauists and baptists finally shake hands? Trends Neurosci. 2002 Jan;25(1):22-6.
Mayo Clinic Staff. (2011). Alzheimer’s Disease. Mayo Clinic. Hämtad: 2012-06-09.
Winblad, B., Andreasen, N., Minthon, L., Floesser, A., Imbert, G., Dumortier, T., . . . Graf, A. (2012). Safety, tolerability, and antibody response of active A? immunotherapy with CAD106 in patients with Alzheimer’s disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, first-in-human study. The Lancet Neurology. Early Online Publication, 6 June 2012 doi:10.1016/S1474-4422(12)70140-0

Om Emil

Debunker of pseudoscience.

Publicerat på 2012/06/09, i Information, Nyheter & media, Vetenskap och märkt , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: