Bloggarkiv

Vaccininfo på YouTube

Ni vet väl om att vaccininfo.com också finns på YouTube? Surfa dit och bläddra bland de upplagda videoklippen. Vi försöker att uppdatera kanalen allt eftersom, i framtiden finns också planer på att ladda upp egna klipp på svenska.

Här finns bland annat ögonvittnesskildringar, information om hur vaccin fungerar och information om bland andra Andrew Wakefield. Notera att en del videoklipp kan vara lite obehagliga, särskilt de med spädbarn och kikhosta.

HPV, Gardasil och den större bilden

Humant papillomvirus

Humant papillomvirus

I takt med att landstingen har börjat vaccinera mot HPV (humant papillomvirus) har också medierna uppmärksammat detta (exempelvis Piteås Tidning). Och i takt med att medierna uppmärksammar detta har också antivaccinationsrörelsen sett sin chans. Lite varstans dyker det upp insändare som i mer eller mindre klara ordalag vill kasta ett misstankens skimmer över denna vaccineringsform.

De anklagelser och misstankar man sprider kan inte direkt klassas under försiktighetsprincipen utan faller mer under konspirationsteoritänkande. Och som i så många andra diskussioner är det ”vem tjänar på det?!” och ”otestat!” (trots över 75 miljoner administrerade doser sen 2006) som tillhör de absolut vanligaste ”argumenten”.

Antivaccinationsrörelsen förstår inte orsak och verkan

Något som är en svår balansgång för de som står bakom antivaccinationsrörelsen är deras förhållande till vetenskapen. För vetenskapen är livsfarlig, okunnig, girig, tar ej hänsyn till vad som är naturligt och är allmänt opålitlig. Men notera att detta gäller när vetenskapen talar emot antivaccinationsrörelsen.

När däremot det finns någon person med titel inom vetenskapen som stödjer antivaccinationsrörelsen är vetenskapen bortom klander. Då är helt plötsligt argumentet vattentätt, kan användas varje dag i vecka och till precis vad som helst. Läs mer

Antivaccination och utvecklingsländerna – sjuk vård

När smittkopporna utrotades från jordens yta var det en enormt stor framgång för samhället och vetenskapen. Aldrig förut hade mänskligheten lyckats sätta stopp för en sjukdom så totalt att den försvann. Nu tillhör Polio en av de sjukdomar som står näst på tur att utrotas, man har kommit långt men ”tack” vare krig och oro har det satts käppar i hjulet för detta arbete. Men det är inte bara krig och oro som ställer till det.

2003 protesterade islamiska ledare i norra Nigeria allt mer högljutt mot de poliovaccinationer som genomfördes. Rykten gjorde gällande att västmakterna egentligen skulle göra de vaccinerade barnen sterila. Ledarna i området runt Kano föll till föga och stoppade de planerade vaccinationerna. Resultatet lät inte vänta på sig (i bilden nedan satt i relation till Sverige).

Polio, fall samt vaccination i Nigeria och Sverige (klicka för större)

Antalet poliofall ökade under nästföljande åren. Till slut övergav Kanos ledarskap sitt motstånd och tillät åter vaccinering i regionen, vilket också märktes i statistiken. Men bristen på grundläggande skydd under flera år resulterade i att fallen ökade snabbt och målet att världen skulle vara poliofritt 2005 hade övergetts. Läs mer

Andrew Wakefield

Andrew Wakefield, pengarna & studien som drogs tillbaka

28 februari 1998 publiceras artikeln Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children i tidskriften The Lancet. Bakom studien står läkaren Andrew Wakefield tillsammans med tolv kollegor. Studiens slutsats var att tolv undersökta barn led av tarmåkommor och olika grader av utvecklingsstörningar, där autism pekades ut i nio av fallen.

Vad som gjorde studien så potentielt uppseendeväckande var att föräldrarna till barnen, och Wakefield indirekt, hävdade bestämt att dessa utvecklingsstörningar skulle ha uppkommit direkt efter vaccination med MMR-vaccin.

Dock ifrågasates studien rätt omgående. Och vad värre var för Wakefield, det började rapporteras om kopplingar till en advokatfirma som skulle stämma vaccintillverkare, samt ett skissande på ett patent på ett eget vaccin som ersättare till MMR-vaccinet. Läs mer