Bloggarkiv

Antivaccination och utvecklingsländerna – sjuk vård

När smittkopporna utrotades från jordens yta var det en enormt stor framgång för samhället och vetenskapen. Aldrig förut hade mänskligheten lyckats sätta stopp för en sjukdom så totalt att den försvann. Nu tillhör Polio en av de sjukdomar som står näst på tur att utrotas, man har kommit långt men ”tack” vare krig och oro har det satts käppar i hjulet för detta arbete. Men det är inte bara krig och oro som ställer till det.

2003 protesterade islamiska ledare i norra Nigeria allt mer högljutt mot de poliovaccinationer som genomfördes. Rykten gjorde gällande att västmakterna egentligen skulle göra de vaccinerade barnen sterila. Ledarna i området runt Kano föll till föga och stoppade de planerade vaccinationerna. Resultatet lät inte vänta på sig (i bilden nedan satt i relation till Sverige).

Polio, fall samt vaccination i Nigeria och Sverige (klicka för större)

Antalet poliofall ökade under nästföljande åren. Till slut övergav Kanos ledarskap sitt motstånd och tillät åter vaccinering i regionen, vilket också märktes i statistiken. Men bristen på grundläggande skydd under flera år resulterade i att fallen ökade snabbt och målet att världen skulle vara poliofritt 2005 hade övergetts. Läs mer