Bloggarkiv

Vaccin och säkerhet

För att en medicin ska kunna ha en effekt kommer den också bara beskaffad med biverkningar av någon sort. Det finns alltså inte mediciner helt utan biverkningar, oavsett hur mycket alternativförespråkarna vill hävda detta.

Detta fenomen gäller också vacciner, de kommer med sina biverkningar eftersom de har en effekt på vårt immunförsvar. I de absolut flesta fall sträcker sig biverkan till upplevelser som ont vid injektionsstället eller att man känner av en viss feber. Jämfört med sjukdomen är detta dock en mindre pris att betala kontra mot vad man vinner.

Läs mer

Sverige och barnvaccinationer

I Sverige har man haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • pneumokocker samt
  • HPV, humant papillomvirus (för flickor).

Deltagande i vaccinationsprogrammet är inte obligatoriskt, det är upp till barnets föräldrar om vaccination ska ges eller inte. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge var och en ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Har tillräckligt många vaccinerats mot en specifik sjukdom har populationen vad som kallas för flockimmunitet. Det innebär att även de som av olika orsaker inte kan vaccinera sig mot sjukdomen skyddas.

Läs mer