Antivaccinationsrörelsen förnekar barnmisshandel

Tänk dig ett barn som skakas och slås så våldsamt att blödningar uppstår i näthinnan i barnets ögon. Att hjärnan sväller upp på grund av skakningar och slag mot huvudet.

Det här är ett fenomen som inte finns, eller åtminstone är gravt överdrivet, enligt antivaccinationslobbyn, inklusive den svenska sajten vaccin.me. Orsaken till detta förnekande är att man hävdar att de skador som uppstår på barnen egentligen är skador från vaccination.

Principen bakom skakade barn

Det vi pratar om här är det fenomen som på engelska kallas för ”shaken baby syndrome”, skakade barn på enkel svenska. På senare tid har man hängt på termen ”abusive head trauma” (ung. skadlig skalltrauma) för att täcka in de fall där huvudet utsatts för åverkan förutom skakningar på små barn.

Skadorna som uppstår på barn som utsätts för den här behandlingen är främst hjärnblödningar, att hjärnan svullnar och trycks mot kraniet, blödningar i näthinnan, frakturer på ben i kroppen samt mjukdelsskador. Upp till 70% av drabbade barnen får bestående men av den här typen av misshandel.

Trots att det är lätt att förlora sig i det faktum att det är ett oskyldigt barn som råkar illa ut är det viktigt att ha i åtanke att den som skadar sitt eget barn sällan gör det för att denne vill barnet direkt illa. Istället kan det handla om en mycket svår situation av utsatthet och trötthet leder till känslor av maktlöshet och rådvillhet.

Barnmisshandel och antivaccinationsrörelsen

Men oavsett intention är detta, att våldsamt skakande av barn leder till svåra skador, något som förnekas av delar av rörelsen som motarbetar vaccin i samhället.

Istället hävdar man att dödsfallen och de ofta livslånga funktionsnedsättningarna i själva verket orsakas av vaccination av småbarnen. Man lyfter fram individer som Harold Buttram och Viera Scheibner som båda står bakom motståndet mot termen skakade barn och som båda är ivriga motståndare till vaccin. I ett avsnitt av australiensiska 60 minutes säger till exempel Scheibner att ”.. alla vaccin är… största orsaken till spädbarnsdöd”. I detta inkluderar hon även det som medicinsk vetenskap lyfter fram som skakade barn.

Buttram har skrivit boken Shaken Baby Syndrome or Vaccine-Induced Encephalitis? (på svenska Skakade barn eller encefalit från vaccin?). I den lyfter han fram teorin att hela idén bakom skakade barn bygger på helt felaktig vetenskaplig grund, ”skräpvetenskap” som det uttrycks i boken.

Vetenskapen

Som vanligt med den här typen av litteratur lutar man sig uteslutande mot icke-vetenskaplig (läs: ogranskad) litteratur som endast stöder ens egna slutsatser. Man undviker att prata om den mängd av vetenskaplig litteratur som finns i det här ämnet.  Man undviker att prata om att diagnosticering av skakade barn är komplex och innefattar många olika faktorer, faktorer som tiden efter födelse, K-vitaminnivå och utvecklingsmilstolpar. I fall av barnmisshandel är det ofta som barnet skador beskrivs i mindre allvarliga termer, att man dröjt in i det längsta med att söka hjälp för skadorna samt att beskrivningen kring hur barnet skadat sig inte stämmer överens med skadorna.

Vetenskapen ger inget stöd för att det skulle vara vaccinationer som ligger bakom de skador som uppstår på skakade barn. Trots detta finns det de som hellre allierar sig med de som förnekar barnmisshandel, endast för att dessa stoltserar med en titel och är motståndare till vaccinationer.

Referenser och vidare läsning

Vårdguiden. (2011) Skakade barn. Hämtad: 2012-02-09

National Center on Shaken Baby Syndrome. (2012) Hemsida (amerikansk). Hämtad: 2012-02-09

Vaccin.me. (2012) Shaken Baby Syndrome or Vaccine-Induced Encephalitis? Hämtad: 2012-02-09 (alternativ länk)

Om CJ Åkerberg

Jag är programledare för den här poddradion, Kvalificerat Hemligt. Dessutom är jag programledare för (just nu pausade) poddradion Skeptikerpodden, en av författarna till boken Skeptikerskolan och skaparen av bloggen Tankebrott.nu samt Vaccininfo.com. Till vardags jobbar jag som enhetsschef på Svenska Kraftnät i Sundbyberg.

Publicerat på 2012/02/09, i Konspirationer, Vetenskap och märkt , , , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: