Bloggarkiv

Varje enskilt vaccin bör utvärderas var för sig

Är dricksvatten verkligen bra att dricka?

Människan behöver vatten för att överleva. Men tänk om vattnet blivit förorenat med kolera? Tänk om man dricker för mycket så att man får vattenförgiftning (man dricker så mycket vatten så att elektrolytbalansen i kroppen förändras mycket att det är skadligt)?

Smittkoppsvirus

Okej, så allt vatten är inte bra att dricka. Det ska helst vara rent och fritt från skadliga ämnen. Sedan ska man dricka måttligt med vatten. Varje vattenglas borde utvärderas var för sig. Detta förändrar dock inte att vatten är livsnödvändigt för människan.

På samma sätt utvärderas varje vaccin för sig. Man tittar på de specifika fördelarna och nackdelarna som finns med vaccinet kontra sjukdomen (en så kallad kostnad/förtjänst-analys) och drar sedan en vetenskapsbaserad slutsats kring frågor som:

  • Bör just detta vaccinet lanseras?
  • Bör just detta vaccinet införlivas i vaccinationsschemat?
  • Till vilka grupper bör just detta vaccinet rekommenderas?
  • När bör man inte bli vaccinerad med just detta vaccin?
  • Behöver man boostring för just detta vaccinet?
  • osv.

Det är lätt att göra svepande uttalanden om vaccin, men det är viktigt att komma ihåg att varje enskilt vaccin (och varje enskilt läkemedelsprodukt, födoämne, dator etc.) bör utvärderas individuellt. Trots detta kan man, som i fallet dricksvatten, generalisera lite grand och säga att dricksvatten (eller vaccin) ofta är fördelaktigt, trots att man vet att det finns tillfällen då man inte bör dricka vatten (om det t. ex. är smutsigt) eller tillfällen då man inte bör vaccinera sig (om man t. ex. har en allvarlig genetisk immunbrist eller svåra allergier mot vaccinkomponenter).