Bloggarkiv

En kritisk granskning av Ulf Brånells påståenden om immunförsvaret och vaccin

Det är ofta mycket underhållande att läsa vissa vaccinmotståndares diskussioner om hur vaccin och immunförsvaret interagerar. Ofta blir det en hel del fel som antagligen beror på att de inte läst sig in ordentligt på ämnet, kanske för deras ideologiska motstånd mot vaccin förhindrar dem från att förstå den vetenskapliga bakgrunden.

Låt oss ta ett titt på ett faktiskt exempel: Linda Karlströms antivaccinblogg publicerade nyss en artikel av Ulf Brånell om vacciners påverkan. Han säger sig vara en biopat (ytterligare en av de många medicinskt ogiltiga fusktitlar som folk som vill låtsas vara läkare använder sig av) och driver en alternativmedicinsk klinik där han behandlar patienter. Han accepterar inte att bakterier och virus kan orsaka sjukdomar och han anser att akuta sjukdomar är ”i själva verket av tecken på att kroppen med kraft försöker skydda sig mot och läka skador – fysiska skador, förgiftningar, trauman”.

Detta borde räcka för att förkasta föreställningen om att Ulf Brånell verkligen skulle ha en ”grundlig vetenskaplig utbildning” som Karlströms verkar tro.

Här följer en kritik av Brånells artikel.

1. Vinterkräksjukan och det inneboende immunförsvaret

Brånell pratar om en studie som publicerades i tidskriften Science år 2003, men ger aldrig någon referens:

Vetenskapsradion rapporterade flera gånger under vecka 9, 2003 om en artikel i Science, där caliciviruset (vinterkräksjukan) studerats på möss – eller rättare sagt, mössens reaktion på viruset studerades. De frågor man ställt sig är bland annat varför detta virus inte tycks ge någon immunitet – man kan insjukna flera gånger i snabb följd, och kroppen tycks inte bilda några antikroppar mot det.

Den artikel som hänvisas till är antagligen:

Karst, S. M., Wobus, C. E., Lay, M., Davidson, J., & Virgin, H. W. (2003). STAT1-Dependent Innate Immunity to a Norwalk-Like Virus. Science, 299(5612), 1575-1578.

Enkelt förklarat så visar studien att komponenter i det inneboende immunförsvaret är viktiga för kroppens försvar mot ett virus som är närbesläktat med det virus som orsakar vinterkräksjukan hos människan.

2. Varför kan man bli sjuk i vinterkräksjukan igen?

Hur som helst, man kan bli återinfekterad i vinterkräksjukan. Varför är det så? Detta diskuterade aldrig studien i fråga, men en översikt av Donaldson et. al. (2010), publicerad i Nature Reviews Microbiology, pekar på att det kan handla om ett antal samverkande faktorer:

  • Många olika varianter: det finns en del olika varianter, så immunitet mot en medför inte automatisk lika bra skydd mot en annan.
  • Antigendrift: en population som är motståndskraftig mot en variant kan bidra till en miljö där andra varianter ”väljs” (selekteras) fram.
  • Hög mutationshastighet: viruset som orsakar vinterkräksjukan hos människan är ett RNA virus. RNA är mindre stabilt än DNA och därför har högre mutationshastighet. Ju mindre likt nya virusvarianter är till det som kroppen redan är motståndskraftig, desto mindre skyddad är man från tidigare infektioner.
  • Receptorbyte: olika varianter av viruset binder till olika s.k. HBGA receptorer (det finns flera olika sådana i populationen).
  • Ursprunglig antigenisk synd (”original antigenic sin”): fenomenet där kroppen hellre använder ett minnesförsvar mot ett smittoämne (patogen) den tidigare stött på istället för att lägga ner tid och energi på att starta ett nytt, ursprungligt, immunförsvar. Dock kan epitoper på proteiner hos den nya varianten vara tillräckligt annorlunda, så minnessvaret har lägre bindningsstyrka (affinitet) mot den nya varianten än mot den gamla. Antikroppar som är effektiva mot en variant kan vara mindre effektiva mot en annan.

Det är så att immuniteten är mestadels mot den specifika varianten som man blev sjuk i och att ett inneboende immunförsvar ofta räcker. Det innebär också att tesen i Brånells artikel, viruset som orsakar vinterkräksjukan inte ger immunitet, är felaktig. Läs mer

Som ett brev på posten: vaccinmotstånd och bioterrorism

Foto: Theresa Thompson (http://flickr.com/people/22998854@N02)

Smittade klubbor - ingen bra idé

En del föräldrar gillar smittsamma sjukdomar. De anser att dessa är ”naturliga” och att det är bra för barn att bli sjuka. De har nu till och med gått så långt att de försöker skicka godisklubbor och klädesplagg smittade med vattenkoppor till varandra med posten för att medvetet infektera sina barn med hjälp av Facebook. Några har till och med frågat efter mässling, som faktiskt är en smittsam och, i vissa fall, dödlig sjukdom.

Det finns så många saker som är fel med det här att det är svårt att veta vart man ska börja.

Det gör sina egna barn medvetet sjuka i smittsamma och farliga sjukdomar: En förälder som älskar sitt barn och bryr sig om sitt barns välbefinnande borde istället skydda barnet för att bli sjuk i dessa infektionssjukdomar, inte medvetet smitta dem, inte uppmuntra andra att göra det och absolut inte skicka de med vanlig post.

Det är också värt att tänka på att man utsätter sin omgivning för risk på detta sätt, smittan kan drabba de som av olika anledningar har nedsatt immunförsvar och/eller inte har kunnat vaccinera sig.

Läs mer

Vilka sjukdomar kan förebyggas med vaccination?

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att nästan 1.5 miljoner barn under fem års ålder dör varje år av sjukdomar som kan förebyggas av vaccin. Detta utgör omkring 14% av alla barn som dör totalt i den åldersgruppen. Det är en oerhört tragedi som sker framför våra ögon.

Det finns idag många sjukdomar som kan förebyggas med vaccination. Här är några särskilt viktiga. Notera att dessa ofta kombineras, så man får inte en spruta per individuellt vaccin. Läs mer