Bloggarkiv

Vaccinmotståndarnas ohederliga debattstrategier

Då vaccinmotståndarna inte har vetenskapen på sin sida får de hitta på något annat för att slå sig fram och övertyga intet ont anade människor om sin skrämselpropaganda. Det finns många generella debattstrategier som är typiska för pseudovetenskap i allmänhet, men också några som är mer eller mindre vanliga för antivaccinationsrörelsen specifikt. Här följer en översikt över några sådana pseudovetenskapliga debattstrategier med exempel från antivaccinationsrörelserna både i Sverige och internationellt, fast betoningen ligger på svenska vaccinmotståndare.

Läs mer

Sverige och barnvaccinationer

I Sverige har man haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • pneumokocker samt
  • HPV, humant papillomvirus (för flickor).

Deltagande i vaccinationsprogrammet är inte obligatoriskt, det är upp till barnets föräldrar om vaccination ska ges eller inte. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge var och en ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Har tillräckligt många vaccinerats mot en specifik sjukdom har populationen vad som kallas för flockimmunitet. Det innebär att även de som av olika orsaker inte kan vaccinera sig mot sjukdomen skyddas.

Läs mer