Så här fungerar vaccin

Immunförsvaret är vår kropps sätt att hantera invaderande smittämnen i form av bakterier, virus, parasiter eller svamp. Har vi väl haft en sjukdom känner immunförsvarscellerna igen smittan och kan bemöta den effektivare nästa gång den dyker upp. På så sätt slipper vi bli sjuka i samma sjukdom vi hade tidigare.

Viruset som orsakar kokoppor - och som visade sig ge immunitet mot smittkoppor

Genom att vi vaccineras mot sjukdomar så får vi denna immunitet utan att behöva bli sjuk med allt vad det innebär. Vid vaccinering tillförs kroppen ett antigen, ett smittämne (eller delar av), för immunförsvaret att reagera mot. Immunförsvarer producerar antikroppar och immunförsvarsceller mot smittämnet. Nästa gång sjukdomen dyker upp har immunförsvaret möjlighet att direkt bekämpa smittan utan att vi blir sjuka.

Sjukdomar kan utrotas

Vi har gjort det tidigare, utrotat en sjukdom. Smittkoppor är en farsot som man genom hårt arbete och vaccination lyckades utrota 1977. Och det finns flera sjukdomar som skulle kunna gå samma öde till mötes, men det kräver bland annat att vi får fram effektiva vaccin och uppnår flockimmunitet (se nedan).

Vaccinationssätt

När du får ett vaccin är det nästan alltid genom en injektion i en muskel, för vuxna i överarmen och för småbarn i låret. Beroende på vaccinet så kan det behöv fler doser efter man fått den första. Det gäller också längre fram i livet att vaccinationen kan behöva fyllas på.

Vaccin kan vara en attenuerad patogen, det innebär att smittämnet fortfarande lever och kan smitta men där virulesen (förmågan att orsaka sjukdom) är mycket lägre än för det ursprungliga smittämnet.  Dock finns det problem med den här metoden; de med nedsatt immunförsvar kan fortfarande få sjukdomen.Ytterligare ett problem är att patogenet kan komma att mutera och på så sätt återigen bli fullt sjukdomsalstrande.

Vaccin kan också baseras på organismer som är avdödade, så att immunförsvaret kan bilda antikroppar mot smittämnet men där ingen risk för smitta föreligger. Största utmatningen med den här metoden är att få fram de delar av patogenet som reagerar med immunförsvarscellerna vid sjukdom.

Flockimmunitet

I de fall då tillräckligt många personer i en befolkning är vaccinerade mot en smitta kan man uppnå så kallad flockimmunitet (eller hjordimmunitet). Det innebär att smittan aldrig får fotfäste i befolkningen och sprids därmed inte, den här principen är en av de viktigare skydden för de som inte kan vaccineras (spädbarn eller de med underliggande sjukdomar).

När vaccinationsgraden sjunker försvinner också till slut flockimmuniteten, vilket resulterar i att trots ett stort antal i befolkningen är skyddade med vaccin kan smittan ändå få fotfäste.

Referenser och vidare läsning

SMI(2011) Hur fungerar vacciner? Hämtad: 2012-02-05.

Om CJ Åkerberg

Jag är programledare för den här poddradion, Kvalificerat Hemligt. Dessutom är jag programledare för (just nu pausade) poddradion Skeptikerpodden, en av författarna till boken Skeptikerskolan och skaparen av bloggen Tankebrott.nu samt Vaccininfo.com. Till vardags jobbar jag som enhetsschef på Svenska Kraftnät i Sundbyberg.

Publicerat på 2012/02/05, i Information, Vetenskap och märkt . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: