Bloggarkiv

Vaccininfo på YouTube

Ni vet väl om att vaccininfo.com också finns på YouTube? Surfa dit och bläddra bland de upplagda videoklippen. Vi försöker att uppdatera kanalen allt eftersom, i framtiden finns också planer på att ladda upp egna klipp på svenska.

Här finns bland annat ögonvittnesskildringar, information om hur vaccin fungerar och information om bland andra Andrew Wakefield. Notera att en del videoklipp kan vara lite obehagliga, särskilt de med spädbarn och kikhosta.

Sverige och kikhostan

Kikhosta är en smittsam barnsjukdom som orsakas av bakterien Bordetella pertussis. Symtom på att man är sjuk är likt en vanlig förkylning, hosta och ibland feber.

Det som gör sjukdom farlig för små barn är att hostattackerna kan bli så pass svåra att barnet får svårt att andas, med svimning och ibland hjärnskador som följd. Dessutom kan den som är sjuk drabbas av lunginflammation som en sekundärinfektion. Detta i kombination med att sjukdomen är väldigt smittsam. Den som är sen tidigare vaccinerad och/eller är vuxen tenderar att få lindrigare symtom men är fortfarande smittsamma.

Läs mer

Vilka sjukdomar kan förebyggas med vaccination?

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att nästan 1.5 miljoner barn under fem års ålder dör varje år av sjukdomar som kan förebyggas av vaccin. Detta utgör omkring 14% av alla barn som dör totalt i den åldersgruppen. Det är en oerhört tragedi som sker framför våra ögon.

Det finns idag många sjukdomar som kan förebyggas med vaccination. Här är några särskilt viktiga. Notera att dessa ofta kombineras, så man får inte en spruta per individuellt vaccin. Läs mer

Sverige och barnvaccinationer

I Sverige har man haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • pneumokocker samt
  • HPV, humant papillomvirus (för flickor).

Deltagande i vaccinationsprogrammet är inte obligatoriskt, det är upp till barnets föräldrar om vaccination ska ges eller inte. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge var och en ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Har tillräckligt många vaccinerats mot en specifik sjukdom har populationen vad som kallas för flockimmunitet. Det innebär att även de som av olika orsaker inte kan vaccinera sig mot sjukdomen skyddas.

Läs mer