Kategoriarkiv: Konspirationer

Vaccinmotståndets oinformerade angrepp på djurvaccinationer

Tidskriften Dogs Naturally Magazine (DNM) är en alternativmedicinsk tidskrift för hundägare med ”hundar utan gränser”. Den har i stora drag ett negativt perspektiv på vaccin och förespråkar många andra sorters pseudovetenskap som homeopati, slagruta, kinesiska örter och råkost. De har skrivit en artikel om djurvaccin som undersöker fem påstådda lögner som veterinärer säger om vaccin. Den svenska sidan vaccin.me översatta artikeln och postade den på sin sida, tydligen utan att kontrollera sanningshalten i de påstående, särskilt om immunologi, som görs i artikeln.

Kroppens reaktion på vaccin och sjukdom

Kroppen reagerar inte på ett vaccin på samma sätt som den skulle göra om det var en verklig sjukdom.

Detta stämmer i en viss bemärkelse, dock inte den som DNM syftar på. Klassiska varianter på vaccin är antingen försvagade så att de inte orsakar sjukdom, eller inaktiverade. Den immunologiska skillnaden mellan de två är att försvagade vaccin oftast tenderar att producera en högre andel individer som är skyddade i en population, på grund av att de har s.k. ”danger-associated molecular patterns” (DAMPs) som inaktiverade vaccin oftast saknar (det är därför inaktiverade vaccin använder adjuvans). Dessa DAMPs kan binda till t. ex. dendritiska celler och gör att dessa presenterar peptider mer effektivt och under en lägre tid. I en viss betydelse reagerar kroppen på liknande sätt mot ett vaccin som mot en sjukdom. Den producerar en immunreaktion och ett immunologiskt minne. Skillnaden är att man inte får sjukdomen i sig, vilket gör att kroppen inte utsätts för den riktiga sjukdomen. Läs mer

Vad orsakar autoimmuna sjukdomar?

Generellt sett kan man säga att det beror på ett komplext samspel mellan olika delförklaringar från både biologi och miljö. I båda kategorier finns det faktorer som bidrar till mottaglighet och faktorer som har utlösande egenskaper samt att detta varierar beroende på vilken sjukdom man undersöker.

Två viktiga celltyper i det adaptiva immunförsvaret är B celler (som bland annat utsöndrar antikroppar) och T celler (som bland annat kan hjälpa och förstärka andra delar av immunförsvaret, aktivt döda kroppens egna infekterade celler och reglera delar av immunförsvaret). Förenklat kan man säga att B celler bildas och mognar i benmärgen och T celler bildas i benmärgen, men mognar i tymus. Dessa celler har receptorer som gör att de kan känna igen delar av proteiner (som kallas för peptider) från både sjukdomsalstrande organismer (patogener) och kroppens egna proteiner.

Receptorernas utseende, och därför vilken sorts peptider de kan binda till, genereras slumpmässigt. Detta betyder att några av dessa kan känna igen och aktiveras av kroppsegna peptider. Då skulle de attackera och förstöra kroppens egna beståndsdelar. Därför så sker det en selektion i benmärgen (för B celler) och i tymus (för T celler) där självreaktiva immunceller dödas av kroppen så att endast celler som inte reagerar på kroppens egna komponenter tillåts lämna dessa organ och gå ut i cirkulationen. Tyvärr så fungerar detta inte alltid. Det kan finnas defekter i olika steg i dessa process som gör att självreaktiva T och B celler som producerar självreaktiva antikroppar släpps ut. Ofta så regleras dessa av så kallade regulatoriska T celler som kan döda eller inaktivera självreaktiva T celler. Detta kan ibland också misslyckas, vilket gör att självreaktiva immunceller ur det adaptiva immunförsvaret släpps lösa mot kroppen själv när man t. ex. får en skada eller infektion (fast det här varierar beroende på vilken sjukdom det gäller).

När det kommer till autoimmuna sjukdomar så är det (i generella termer) så utgör vissa sorters genetisk variation en särskild mottaglighet för att dessa processer som försöker förhindra att självreaktiva T celler och B celler som producerar självreaktiva antikroppar. Varför finns dessa fortfarande om de kan leda till så negativa effekter? Varför har de inte selekterats bort av evolutionen? En möjlig förklaring kan vara att dessa självreaktiva immunceller även kan reagera mot patogener och att det kan finnas tillfällen då fördelen med detta kanske kan överväga den högre risken för autoimmuna sjukdomar. En infektion eller skada gör att immunceller går ut i vävnaden och de självreaktiva immuncellerna aktiveras och skadar celler och vävnader.

Det finns också processer som bidrar till att autoimmuna sjukdomar kan hålla i sig och förvärras med tiden. Läs mer

Många privatläkare förlorar pengar på att vaccinera

Hur mycket pengar tjänar privatläkare i USA på att vaccinera sin patienter?

En grupp forskare från Centers from Disease Control and Prevention bestämde sig för att undersöka frågan för ett par år sedan och fick sin studie (Coleman, Lindley, Ekong & Rodewald, 2009) publicerad i den välkända tidskriften Pediatrics.

I USA vaccineras många barn av privatläkare och artikeln uppskattar att 90% av all vaccinationer görs av privata aktörer. Runt hälften av dessa finansierades av det allmänna sjukvårdssystemet, ofta genom det statliga programmet Vaccines for Children (VFC), vilket bland annat gör så att barn som inte har någon sjukförsäkring ändå kan vaccineras. Läkarmottagningar får en del vaccin från VFC programmet gratis givet att läkarmottagningen måste ha en kundbas som inkluderar barn som har möjligheten att delta i VFC programmet, men administrativa kostnader tillkommer.

Dessa kostnader regleras av delstaten så de privata läkarmottagningarna får inte ta ut hur stor avgift som helst. I takt med att fler vaccin har lagts till på det amerikanska vaccinschemat så fanns det en verklig möjlighet att vissa privatkliniker förlora pengar på att leverera vaccin till sina kunder Läs mer

Tänker ni? – antivaccinrörelsens bristfälliga kritik av vaccinrekommendationer del 3

Detta är den tredje delen i granskningen av antivaccinationsrörelsens kritik mot vaccinrekommendationer. Del 1 hittar ni här och del 2 här.

16. Effekt av vaccin kontra frånvaro av sjukdom

Givetvis menar man inte att enbart frånvaro av sjukdom är belägg för effekt av vaccin. Snarare menar man att en minskning i antalet nya fall i vaccinerade länder trots att det inte finns någon annan trovärdig faktor som kan redogöra för minskningen. I bland kan man jämföra med incidensen i förhållande till länder där man inte vaccinerar eller i förhållande till en kontrollgrupp (för moderna vaccin) där risken för att bli utsatt för patogenerna är mer eller mindre lika. Dessutom är många vaccinförebyggande sjukdomar så smittsamma att de flesta skulle bli sjuka i en icke-vaccinerad population. Läs mer

Tänker ni? – antivaccinrörelsens bristfälliga kritik av vaccinrekommendationer del 2

Detta är den andra delen i granskningen av antivaccinationsrörelsens kritik mot vaccinrekommendationer. Del 1 hittar ni här.

8. Därför vaccinerar man mot HPV

Allmänheten tror nog oftast att anledningen att man vaccinerar sig mot HPV (ett sexuellt överförbart virus) är för att förebygga livmodernshalscancer. Det finns dock många andra man vaccinerar mot HPV som t. ex. att HPV kan orsaka andra former av cancer som drabbar nacken och huvud samt många former av genitala och anala vårtor (Hall, 2011; Offit och Moser, 2011). Det är bland annat varför man i USA har börjat vaccinera pojkar mot HPV (Harris, 2011); de får ju också dessa två kategorier av sjukdomar. Genom att vaccinera pojkar så minskar man också smittospridningen till kvinnor.

Om vi tittar på lite statistik från Centers for Disease Control and Prevention, så kan vi läsa att anala/genitala vårtor är den vanligaste sexuellt överförbara sjukdomen i USA och CDC uppskattar att 6.2 miljoner nya infektioner sker varje år (Atkinson et. al., 2011). Man dör givetvis inte av att ha dessa vårtor, men kostnader är höga och den känslomässiga bördan är stor. När det gäller livmoderhalscancer så sker lite över 11000 nya fall per år och nästan 4000 dör i USA. Läs mer