Bloggarkiv

Poddradio om vaccin

Poddlabbet

Poddlabbet

Gänget bakom Skeptikerpodden har gjort ett lite annorlunda program vid namn Poddlabbet, kortare och med ett tydligare berättarperspektiv. Det första programmet handlar om vaccin och kan antingen lyssnas på direkt i webbläsaren eller laddas ned här.

Programidén är att på ett tydligt och lättillgängligt sätt berätta om vaccin, dess historia, hur det fungerar och hur vaccinmotståndet ser ut idag.

Vaccin mot Alzheimers?

För några dagar sedan publicerades en artikel i tidskriften Lancet Neurology om en tidig klinisk studie för ett vaccin mot Alzheimers.

Alzheimers är en neurologisk sjukdom som just nu drabbar ungefär 26 miljoner människor. Neuroner dör förtvinar och dör. Symptom inkluderar bristfälligt minne, koncentrationssvårigheter, problem med att utföra vanliga handlingar och nedgång i andra kognitiva förmågor. Forskare har ingen fullständig kunskap om vad som orsakar Alzheimers, men två viktiga faktorer uppskattas vara deponering av betaamyloid (bildar plack) och stark fosforylering av tauproteiner, som gör att de aggregerar med varandra och bildar neurofibrillära härvor. Detta gör att delar av cellskelett som är viktigt för transport inne i neuroner faller sönder och neuronernas transportsystem förstörs. Läs mer

Därför bör man vaccinera

Det finns många anledningar att vaccinera sig. Låt oss titta på några särskilt viktiga.

Om man blir vaccinerad så är man oftast skyddad mot sjukdomen då man löper mycket mindre risk att själv bli infekterad och blir sjuk. Då slipper man sjukdomens effekter och komplikationer som kan vara mycket allvarliga beroende på vilken infektionssjukdom det gäller.

Om man vaccinerar så skyddar man även ofta individer som inte kan vaccineras. Många riskgrupper som är särskilt utsatta för vaccinförbyggande sjukdomar, som t. ex. barn som är för unga för att vaccineras, människor HIV/AIDS, individer som undergår kemoterapi för cancer, tar steroider för vissa autoimmuna sjukdomar, behandlas efter organtransplantation och så vidare. Dessa kan inte vaccineras och behöver att vi andra vaccinerar oss för att minska spridningen i populationen överlag. Dessutom så utsätter man sig för högre risk om man som vaccinerad bor i ett samhälle som har låg vaccinationstäckning än en icke-vaccinerad individ som lever i ett samhälle med hög vaccinationstäckning. Läs mer

Vaccin och säkerhet

För att en medicin ska kunna ha en effekt kommer den också bara beskaffad med biverkningar av någon sort. Det finns alltså inte mediciner helt utan biverkningar, oavsett hur mycket alternativförespråkarna vill hävda detta.

Detta fenomen gäller också vacciner, de kommer med sina biverkningar eftersom de har en effekt på vårt immunförsvar. I de absolut flesta fall sträcker sig biverkan till upplevelser som ont vid injektionsstället eller att man känner av en viss feber. Jämfört med sjukdomen är detta dock en mindre pris att betala kontra mot vad man vinner.

Läs mer

Så här fungerar vaccin

Immunförsvaret är vår kropps sätt att hantera invaderande smittämnen i form av bakterier, virus, parasiter eller svamp. Har vi väl haft en sjukdom känner immunförsvarscellerna igen smittan och kan bemöta den effektivare nästa gång den dyker upp. På så sätt slipper vi bli sjuka i samma sjukdom vi hade tidigare. Läs mer