Bloggarkiv

Antivaccination och utvecklingsländerna – sjuk vård

När smittkopporna utrotades från jordens yta var det en enormt stor framgång för samhället och vetenskapen. Aldrig förut hade mänskligheten lyckats sätta stopp för en sjukdom så totalt att den försvann. Nu tillhör Polio en av de sjukdomar som står näst på tur att utrotas, man har kommit långt men ”tack” vare krig och oro har det satts käppar i hjulet för detta arbete. Men det är inte bara krig och oro som ställer till det.

2003 protesterade islamiska ledare i norra Nigeria allt mer högljutt mot de poliovaccinationer som genomfördes. Rykten gjorde gällande att västmakterna egentligen skulle göra de vaccinerade barnen sterila. Ledarna i området runt Kano föll till föga och stoppade de planerade vaccinationerna. Resultatet lät inte vänta på sig (i bilden nedan satt i relation till Sverige).

Polio, fall samt vaccination i Nigeria och Sverige (klicka för större)

Antalet poliofall ökade under nästföljande åren. Till slut övergav Kanos ledarskap sitt motstånd och tillät åter vaccinering i regionen, vilket också märktes i statistiken. Men bristen på grundläggande skydd under flera år resulterade i att fallen ökade snabbt och målet att världen skulle vara poliofritt 2005 hade övergetts. Läs mer

Vilka sjukdomar kan förebyggas med vaccination?

Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att nästan 1.5 miljoner barn under fem års ålder dör varje år av sjukdomar som kan förebyggas av vaccin. Detta utgör omkring 14% av alla barn som dör totalt i den åldersgruppen. Det är en oerhört tragedi som sker framför våra ögon.

Det finns idag många sjukdomar som kan förebyggas med vaccination. Här är några särskilt viktiga. Notera att dessa ofta kombineras, så man får inte en spruta per individuellt vaccin. Läs mer

Sverige och barnvaccinationer

I Sverige har man haft ett vaccinprogram för barn sen början av 1950-talet. Idag erbjuds barn vaccination mot:

  • difteri
  • stelkramp
  • kikhosta
  • polio
  • mässling
  • påssjuka
  • röda hund
  • infektioner orsakade av Haemophilus influenze typ B
  • pneumokocker samt
  • HPV, humant papillomvirus (för flickor).

Deltagande i vaccinationsprogrammet är inte obligatoriskt, det är upp till barnets föräldrar om vaccination ska ges eller inte. Syftet med vaccinationsprogrammet är att ge var och en ett skydd mot ovan nämnda sjukdomar. Har tillräckligt många vaccinerats mot en specifik sjukdom har populationen vad som kallas för flockimmunitet. Det innebär att även de som av olika orsaker inte kan vaccinera sig mot sjukdomen skyddas.

Läs mer