HPV, Gardasil och den större bilden

Humant papillomvirus

Humant papillomvirus

I takt med att landstingen har börjat vaccinera mot HPV (humant papillomvirus) har också medierna uppmärksammat detta (exempelvis Piteås Tidning). Och i takt med att medierna uppmärksammar detta har också antivaccinationsrörelsen sett sin chans. Lite varstans dyker det upp insändare som i mer eller mindre klara ordalag vill kasta ett misstankens skimmer över denna vaccineringsform.

De anklagelser och misstankar man sprider kan inte direkt klassas under försiktighetsprincipen utan faller mer under konspirationsteoritänkande. Och som i så många andra diskussioner är det ”vem tjänar på det?!” och ”otestat!” (trots över 75 miljoner administrerade doser sen 2006) som tillhör de absolut vanligaste ”argumenten”.

Antivaccinationsrörelsen förstår inte orsak och verkan

Något som är en svår balansgång för de som står bakom antivaccinationsrörelsen är deras förhållande till vetenskapen. För vetenskapen är livsfarlig, okunnig, girig, tar ej hänsyn till vad som är naturligt och är allmänt opålitlig. Men notera att detta gäller när vetenskapen talar emot antivaccinationsrörelsen.

När däremot det finns någon person med titel inom vetenskapen som stödjer antivaccinationsrörelsen är vetenskapen bortom klander. Då är helt plötsligt argumentet vattentätt, kan användas varje dag i vecka och till precis vad som helst.

Som vaccinationsdatabaser.

Ett av missförstånden kring vaccinet Gardasil (som är det vaccin man valt från landstingshåll) är att dödsfall skulle skett på grund av vaccinet. Som bevis åberopas data från den amerikanska databasen Vaccine Adverse Event Reporting System eller VAERS kort och gott (exempel från vaccin.me). Och eftersom den är statligt skött så är det ju sanning som skrivs där (trots att staten samtidigt springer läkemedelsindustrins ärenden) .

Vad man ”glömmer” att berätta är att den här databasen är ett rapporteringsverktyg. Som vem som helst kan fylla i. Som att rapporteringen inte säger något om orsakssamband, något som VAERS-sidan själv understryker:

… VAERS receives reports of many adverse events that occur after vaccination. Some occur coincidentally following vaccination, while others may be caused by vaccination. Studies help determine if a vaccine really caused an adverse event. Just because an adverse event happened after a person received a vaccine does not mean the vaccine caused the adverse event.

(fritt översatt till svenska: VAERS tar emot rapporter om många skadliga händelser som sker efter vaccinering. Vissa sker slumpmässigt efter vaccination, andra orsakas av vaccination. Studier hjälper till att bestämma om ett vaccin verkligen orsakat en skadlig händelse. Bara för att en skadlig händelse skedde efter att en person vaccinerades betyder det inte att vaccinet orsakade det)

Alltså, om fallet återfinns i databasen innebär det att man bara mottagit anmälan, inget mer. Det som återstår är att göra en vetenskaplig undersökning av materialet för vidare studier.

Ett typiskt exempel på detta är något vi skrev om på bloggen Tankebrott för ett tag sen, flickan som fick en dos vaccin och sen dog. Direkt ropades det från vissa håll att det var vaccinets fel, men när man väl gjorde en obduktion visade det sig att flickan hade svårartad bröstcancer. Precis den typen av ”biverkan” som skulle rapporteras i databasen för säkerhets skull men som sen skulle tas bort just eftersom det inte var vaccinet som låg bakom.

Alla mediciner har biverkningar

Läs rubriken några gånger och fundera över det. För det finns ingen medicin som är biverkansfri, för vore den fri från sådant vore den också fri från effekt.

Många kritiker älskar att läsa högt från bipacksedeln och ondgöra sig över precis allt som återfinns på listan av biverkningar. Vår motfråga är hur många av dessa tar till exempel en Ipren mot värk i huvudet eller kroppen? Var så god, detta väntar dig (från FASS):

”Brustet magsår”. Lever- och njurpåverkan. Överhudsavlossning (epidermal nekrolys), hudrodnad (erythema multiforme). Hjärnhinneinflammation utan bakteriell orsak (i de flesta fall där hjärnhinneinflammation rapporterats har någon form av autoimmun grundsjukdom förelegat). Depression. Förvirring. Nedsatt synförmåga.

Förstoppning, väderspänning, högt blodtryck, hjärtsvikt samt allvarliga hudreaktioner (såsom Stevens Johnsons syndrom och toxisk epidermal nekrolys) … kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.

Har ni någonsin tänkt på detta när huvudvärken spränger, handen på hjärtat? Kan det bero på att alla fallen ovan tillhör klassen ”mycket ovanliga”?

Vaccinerar bara mot två stycken virustyper – som orsakar 70% av livmoderhalscancer

Att vaccin täcker ”så få” virustyper har att göra med att de aktuella typerna, 16 och 18, står för dryga 70% av livmoderhalscancerfallen. Just Gardasil har även inkluderat typ 6 och typ 11, virustyper som står för 90% av kondylomfallen. Så förutom ett förhållandevis gott skydd mot livmoderhalscancer innebär detta att den vaccinerade får ett mycket gott skydd mot könsvårtor.

Väl vaccinerad har personen en 90% skyddsgrad, förutsatt att inte viruset redan återfinns i kroppen. Och detta är också viktigt att understryka, oavsett hur effektiv en behandling är kan man inte garantera en 100%-ig effekt. Det är också därför som den vaccinerade uppmanas att fortsätta sina kontroller, för trots allt kan man ha oturen att tillhöra de som inte får full täckning.

Gardasil är grundligt prövat och testat

Ett vanligt påstående från antivaccinationsrörelsen är att man lägger på ”oprövat”, ”otestat” eller ”osäkert” framför vaccinnamnet för att så ett frö av osäkerhet. Om en källa anges så går den till en antivaccinationssida.

Men istället för att gå på hörsägen kan vi kontrollera hur Gardasil har prövats, då det är de facto det vaccin som används idag inom det vaccinerbjudande landstingen har:

There were four main studies of Gardasil, involving a total of almost 21,000 women aged between 16 and 26 years…

Additional studies looked at the ability of Gardasil to prevent infection with HPV types 6, 11, 16 and 18 and genital lesions caused by these HPV types in almost 4,000 women aged between 24 and 45 years, and at the development of antibodies against these HPV types in around 1,700 girls and boys aged between nine and 15 years.

(fritt översatt till svenska: Det gjorde fyra huvudstudier av Gardasil, med totalt 21 000 kvinnor mellan åldrarna 16 och 26…

Ytterligare studier tittade på förmågan hos Gardasil att förhindra infektion med HPV-typerna 6, 11, 16 och 18 och genitala förändringar orsakade av dessa HPV-typer hos närmare 4 000 kvinnor i åldrarna 24 till 45 år, samt utvecklandet av antikroppar mot dessa HPV-typer hos närmare 1 700 flickor och pojkar i åldrarna nio till 15)

Det andra vaccinet, Cervarix, har en snarlik historia av tester. Så kom inte och säg att vaccinet är otestat.

Den sexuella elefanten i rummet

Något som inte nämns vid namn i den svenska debatten är det faktum att denna vaccination är starkt sammankopplat med sexualitet. I USA, där ämnet är klart mer glödhett, har det orsakat en storm, det har tagits för ett ”godkännande” att småflickor ska ha sex.

Skälet att vaccination sker i åldrarna 10-12 är för att täcka in så många som möjligt innan sexualdebut sker, utifrån gruppens sammansättning.Trots allt finns det en sexuell aktivitet hos ungdomar, från det att puberteten sätter in och framåt.

I vissa fall ter sig synen på HPV kontra sex nästintill rörande naiv. I en insändare i DN (ej på nätet, 5/3) hävdar skribenten att det är så enkelt att skydda sig mot HPV, underförstått att avhållsamhet eller kondom är enda vägen att gå.

Utifrån den synen så är det kanske underligt att vi över huvud taget har könssjukdomar och tonårsgraviditeter. Är det något vi kan räkna som en naturlag (i stort sett) så är det att ungdomar i alla åldrar kommer att ha mer eller mindre oskyddad sex.Men det är nog en så jobbig insikt för många föräldrar att konfrontera.

Oro är naturligt – beslut baserat på okunskap är bara dumt

Att vara osäker inför någonting okänt och som är så pass komplext som ett läkemedel är fullkomligt naturligt. Särskilt så nyttan är så pass diffus för många och så långt fram i tiden. Men att utifrån detta gå till antivaccinationsrörelsen och köpa det som sägs utan att kontrollera själv är så otroligt onödigt. Med den här artikeln vill vi visa att det som uttalas som självklart och bevisat från den rörelsen rätt ofta inte är det.

Läs på och informera dig, men se till att informera dig med kunniga källor med tydliga referenser. Här nedan ger vi ett antal sådana källor att börja med.

Referenser och vidare läsning

Folkhälsomyndigheten. (2016). Frågor och svar om HPV. Hämtad: 2016-03-06

European Medicines Agency. (2012). European Medicines Agency – Find Medicine – Cervarix. Hämtad: 2012-03-06

European Medicines Agency. (2012). European Medicines Agency – Find Medicine – Gardasil. Hämtad: 2012-03-06

Läkmedelsverket. (2011). Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) med Gardasil och Cervarix. Hämtad: 2016-03-06

Om CJ Åkerberg

Jag är programledare för den här poddradion, Kvalificerat Hemligt. Dessutom är jag programledare för (just nu pausade) poddradion Skeptikerpodden, en av författarna till boken Skeptikerskolan och skaparen av bloggen Tankebrott.nu samt Vaccininfo.com. Till vardags jobbar jag som enhetsschef på Svenska Kraftnät i Sundbyberg.

Publicerat på 2012/03/06, i Nyheter & media, Vetenskap och märkt , , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: