Vad orsakar autoimmuna sjukdomar?

Generellt sett kan man säga att det beror på ett komplext samspel mellan olika delförklaringar från både biologi och miljö. I båda kategorier finns det faktorer som bidrar till mottaglighet och faktorer som har utlösande egenskaper samt att detta varierar beroende på vilken sjukdom man undersöker.

Två viktiga celltyper i det adaptiva immunförsvaret är B celler (som bland annat utsöndrar antikroppar) och T celler (som bland annat kan hjälpa och förstärka andra delar av immunförsvaret, aktivt döda kroppens egna infekterade celler och reglera delar av immunförsvaret). Förenklat kan man säga att B celler bildas och mognar i benmärgen och T celler bildas i benmärgen, men mognar i tymus. Dessa celler har receptorer som gör att de kan känna igen delar av proteiner (som kallas för peptider) från både sjukdomsalstrande organismer (patogener) och kroppens egna proteiner.

Receptorernas utseende, och därför vilken sorts peptider de kan binda till, genereras slumpmässigt. Detta betyder att några av dessa kan känna igen och aktiveras av kroppsegna peptider. Då skulle de attackera och förstöra kroppens egna beståndsdelar. Därför så sker det en selektion i benmärgen (för B celler) och i tymus (för T celler) där självreaktiva immunceller dödas av kroppen så att endast celler som inte reagerar på kroppens egna komponenter tillåts lämna dessa organ och gå ut i cirkulationen. Tyvärr så fungerar detta inte alltid. Det kan finnas defekter i olika steg i dessa process som gör att självreaktiva T och B celler som producerar självreaktiva antikroppar släpps ut. Ofta så regleras dessa av så kallade regulatoriska T celler som kan döda eller inaktivera självreaktiva T celler. Detta kan ibland också misslyckas, vilket gör att självreaktiva immunceller ur det adaptiva immunförsvaret släpps lösa mot kroppen själv när man t. ex. får en skada eller infektion (fast det här varierar beroende på vilken sjukdom det gäller).

När det kommer till autoimmuna sjukdomar så är det (i generella termer) så utgör vissa sorters genetisk variation en särskild mottaglighet för att dessa processer som försöker förhindra att självreaktiva T celler och B celler som producerar självreaktiva antikroppar. Varför finns dessa fortfarande om de kan leda till så negativa effekter? Varför har de inte selekterats bort av evolutionen? En möjlig förklaring kan vara att dessa självreaktiva immunceller även kan reagera mot patogener och att det kan finnas tillfällen då fördelen med detta kanske kan överväga den högre risken för autoimmuna sjukdomar. En infektion eller skada gör att immunceller går ut i vävnaden och de självreaktiva immuncellerna aktiveras och skadar celler och vävnader.

Det finns också processer som bidrar till att autoimmuna sjukdomar kan hålla i sig och förvärras med tiden. Läs mer

Vaccininfo på YouTube

Ni vet väl om att vaccininfo.com också finns på YouTube? Surfa dit och bläddra bland de upplagda videoklippen. Vi försöker att uppdatera kanalen allt eftersom, i framtiden finns också planer på att ladda upp egna klipp på svenska.

Här finns bland annat ögonvittnesskildringar, information om hur vaccin fungerar och information om bland andra Andrew Wakefield. Notera att en del videoklipp kan vara lite obehagliga, särskilt de med spädbarn och kikhosta.

Som ett brev på posten: vaccinmotstånd och bioterrorism

Foto: Theresa Thompson (http://flickr.com/people/22998854@N02)

Smittade klubbor - ingen bra idé

En del föräldrar gillar smittsamma sjukdomar. De anser att dessa är ”naturliga” och att det är bra för barn att bli sjuka. De har nu till och med gått så långt att de försöker skicka godisklubbor och klädesplagg smittade med vattenkoppor till varandra med posten för att medvetet infektera sina barn med hjälp av Facebook. Några har till och med frågat efter mässling, som faktiskt är en smittsam och, i vissa fall, dödlig sjukdom.

Det finns så många saker som är fel med det här att det är svårt att veta vart man ska börja.

Det gör sina egna barn medvetet sjuka i smittsamma och farliga sjukdomar: En förälder som älskar sitt barn och bryr sig om sitt barns välbefinnande borde istället skydda barnet för att bli sjuk i dessa infektionssjukdomar, inte medvetet smitta dem, inte uppmuntra andra att göra det och absolut inte skicka de med vanlig post.

Det är också värt att tänka på att man utsätter sin omgivning för risk på detta sätt, smittan kan drabba de som av olika anledningar har nedsatt immunförsvar och/eller inte har kunnat vaccinera sig.

Läs mer

Varje enskilt vaccin bör utvärderas var för sig

Är dricksvatten verkligen bra att dricka?

Människan behöver vatten för att överleva. Men tänk om vattnet blivit förorenat med kolera? Tänk om man dricker för mycket så att man får vattenförgiftning (man dricker så mycket vatten så att elektrolytbalansen i kroppen förändras mycket att det är skadligt)?

Smittkoppsvirus

Okej, så allt vatten är inte bra att dricka. Det ska helst vara rent och fritt från skadliga ämnen. Sedan ska man dricka måttligt med vatten. Varje vattenglas borde utvärderas var för sig. Detta förändrar dock inte att vatten är livsnödvändigt för människan.

På samma sätt utvärderas varje vaccin för sig. Man tittar på de specifika fördelarna och nackdelarna som finns med vaccinet kontra sjukdomen (en så kallad kostnad/förtjänst-analys) och drar sedan en vetenskapsbaserad slutsats kring frågor som:

  • Bör just detta vaccinet lanseras?
  • Bör just detta vaccinet införlivas i vaccinationsschemat?
  • Till vilka grupper bör just detta vaccinet rekommenderas?
  • När bör man inte bli vaccinerad med just detta vaccin?
  • Behöver man boostring för just detta vaccinet?
  • osv.

Det är lätt att göra svepande uttalanden om vaccin, men det är viktigt att komma ihåg att varje enskilt vaccin (och varje enskilt läkemedelsprodukt, födoämne, dator etc.) bör utvärderas individuellt. Trots detta kan man, som i fallet dricksvatten, generalisera lite grand och säga att dricksvatten (eller vaccin) ofta är fördelaktigt, trots att man vet att det finns tillfällen då man inte bör dricka vatten (om det t. ex. är smutsigt) eller tillfällen då man inte bör vaccinera sig (om man t. ex. har en allvarlig genetisk immunbrist eller svåra allergier mot vaccinkomponenter).

HPV, Gardasil och den större bilden

Humant papillomvirus

Humant papillomvirus

I takt med att landstingen har börjat vaccinera mot HPV (humant papillomvirus) har också medierna uppmärksammat detta (exempelvis Piteås Tidning). Och i takt med att medierna uppmärksammar detta har också antivaccinationsrörelsen sett sin chans. Lite varstans dyker det upp insändare som i mer eller mindre klara ordalag vill kasta ett misstankens skimmer över denna vaccineringsform.

De anklagelser och misstankar man sprider kan inte direkt klassas under försiktighetsprincipen utan faller mer under konspirationsteoritänkande. Och som i så många andra diskussioner är det ”vem tjänar på det?!” och ”otestat!” (trots över 75 miljoner administrerade doser sen 2006) som tillhör de absolut vanligaste ”argumenten”.

Antivaccinationsrörelsen förstår inte orsak och verkan

Något som är en svår balansgång för de som står bakom antivaccinationsrörelsen är deras förhållande till vetenskapen. För vetenskapen är livsfarlig, okunnig, girig, tar ej hänsyn till vad som är naturligt och är allmänt opålitlig. Men notera att detta gäller när vetenskapen talar emot antivaccinationsrörelsen.

När däremot det finns någon person med titel inom vetenskapen som stödjer antivaccinationsrörelsen är vetenskapen bortom klander. Då är helt plötsligt argumentet vattentätt, kan användas varje dag i vecka och till precis vad som helst. Läs mer