Så skadar vaccinmotståndet autistiska barn

Foto: Nancy J Price

Autistiskt barn som staplar burkar maniskt

Autism är en allvarlig neuropsykologisk funktionsnedsättning som kännetecknas av svårigheter inom bl.a. social interaktion och kommunikation. Det finns idag inget botemedel mot autism och de flesta behandlingar som man testat vetenskapligt har visat sig antingen inte fungera, eller endast ha låg effektivitet.

På grund av detta vänder sig många föräldrar till autistiska barn till pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som antingen inte har testats vetenskapligt, eller som har misslyckats i vetenskapliga studier. Dessa är oftast mycket dyra och kan som bäst sakna någon som helst effekt. I värsta fall kan de leda till ekonomisk undergång för familjer som använder sig av dem, onödiga och invasiva medicinska ingrepp, kemisk kastrering eller till och med döden.

Onödiga medicinska ingrepp: Andrew Wakefield, en tidigare läkare som nu fått sin läkarlicens indragen, har utfört till exempel koloskopi, lumbalpunktion och dussintals blodtester utan medicinsk motivering (Deer, 2011a; Deer, 2011b; GMC, 2010).

Kemisk kastrering: Kvacksalvarna Mark och David Geier har gett smärtsamma injektioner till autistiska barn med Lupron, som är en kemisk substans som används för att kemiskt kastrera sexförbrytare (Offit, 2008, ss. 88-89, 139-45; Tsouderos, 2009).

Dödsfall av kelatering: En populär och ineffektiv alternativ behandling är att man behandlar autistiska barn med kelatering i hopp om att de kemikalier som används ska binda till de tungmetaller som många vaccinmotståndare tror är orsaken till autism. Problemet är för det första att autism inte orsakas av förgiftning av tungmetaller, dessutom binder de substanser som används för kelatering i dessa fall (t. ex. EDTA) till andra livsnödvändiga tvåvärda joner som kalcium.

Detta får fruktansvärda konsekvenser på grund av att kalcium har många viktiga roller i kroppen, som till exempel sätter igång ihopdragning av muskelceller och utsöndring hos nervceller. Kalcium är också en viktig del i många enzymkaskader i cellernas intracellulära signalsystem.

Följande är en fallbeskrivning gjort av CDC (2006):

Pennsylvania. In August 2005, a boy aged 5 years with autism died while receiving IV chelation therapy with Na2EDTA in a physician’s office. During the chelation procedure, the mother noted that the child was limp. The physician initiated resuscitation, and an emergency services team transported the child to the hospital. At the emergency department (ED), further resuscitation was attempted, including administration of at least 1 and possibly 2 doses of IV calcium chloride. Subsequently, the boy’s blood calcium level was recorded in the ED as 6.9 mg/dL. The child did not regain consciousness. The coroner examination indicated cause of death as diffuse, acute cerebral hypoxic-ischemic injury, secondary to diffuse subendocardial necrosis. The myocardial necrosis resulted from hypocalcemia associated with administration of Na2EDTA. The case is under investigation by the Pennsylvania State Board of Medicine.

(fritt översatt till svenska: Pennsylvania. Augusti 2005, en femårig pojke med autism dog medan han mottog Na2EDTA-kelateringterapi intravenöst på en läkarmottagning. Under kelateringsproceduren märker modern att barnet var livlöst. Läkaren påbörjat upplivningsförsök och ambulanspersonal förde barnet till sjukhus. På akutmottagningen fortsatte upplivningsförsöken, inkluderat administrering av en till två doser kalciumklorid intravenöst. Pojkens kalciumnivår mättes sedemera till 6.9 mg/dL. Barnet återfick inte medvetandet. Rättsläkarens undersökning pekade på att dödsorsaken var diffus, akut cerebral hypoxisk-ischemisk skada, sekundärt till diffus subendokardiell nekros. Hypocalcemi resulterade av den myokardiala nekrosen, något som kopplas samman med administrerandet av Na2EDTA. Fallet undersöks av den statliga myndigheten för medicinska frågor i Pennsylvania)

Den autistiska pojken som blev utsatt för denna pseudovetenskapliga behandling fick alltså allvarlig kalciumbrist som ledde till medvetslöshet, hjärnskador på grund av syrebrist och vävnadsdöd kring och i hjärtat. Detta är förmodligen sällsynt, men visar på de potentiella och enormt skadliga behandlingar som vissa vaccinmotståndare utsätter sina autistiska barn för på grund av sina ideologiska dogmer.

Referenser och vidare läsning

Baxter, A. J. and E. P. Krenzelok (2008). Pediatric fatality secondary to EDTA chelation. Clinical Toxicology 46(10): 1083-1084.

CDC. (2006). Deaths Associated With Hypocalcemia From Chelation Therapy—Texas, Pennsylvania, and Oregon, 2003-2005. JAMA: The Journal of the American Medical Association 295(18): 2131-2133.

Deer, B. (2011a). How the vaccine crisis was meant to make money. BMJ, 342. doi: 10.1136/bmj.c5258

Deer, B. (2011b). How the case against the MMR vaccine was fixed. BMJ, 342: c5347. doi: 10.1136/bmj.c5347

GMC. (2010). Andrew Wakefield: determination of serious professional misconduct. Hämtad: 2012-02-18.

Offit, P. A. (2008). Autism’s False Prophets: Bad Science, Risky Medicine, and The Search For a Cure. New York: Columbia University Press.

Tsouderos, T. (2009). ‘Miracle drug’ called junk science. Chicago Tribune. Hämtad: 2012-03-02.

Annonser

About Emil Karlsson

Debunker of pseudoscience.

Posted on 2012/03/03, in Vetenskap and tagged , , , . Bookmark the permalink. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: