Många privatläkare förlorar pengar på att vaccinera

Hur mycket pengar tjänar privatläkare i USA på att vaccinera sin patienter?

En grupp forskare från Centers from Disease Control and Prevention bestämde sig för att undersöka frågan för ett par år sedan och fick sin studie (Coleman, Lindley, Ekong & Rodewald, 2009) publicerad i den välkända tidskriften Pediatrics.

I USA vaccineras många barn av privatläkare och artikeln uppskattar att 90% av all vaccinationer görs av privata aktörer. Runt hälften av dessa finansierades av det allmänna sjukvårdssystemet, ofta genom det statliga programmet Vaccines for Children (VFC), vilket bland annat gör så att barn som inte har någon sjukförsäkring ändå kan vaccineras. Läkarmottagningar får en del vaccin från VFC programmet gratis givet att läkarmottagningen måste ha en kundbas som inkluderar barn som har möjligheten att delta i VFC programmet, men administrativa kostnader tillkommer.

Dessa kostnader regleras av delstaten så de privata läkarmottagningarna får inte ta ut hur stor avgift som helst. I takt med att fler vaccin har lagts till på det amerikanska vaccinschemat så fanns det en verklig möjlighet att vissa privatkliniker förlora pengar på att leverera vaccin till sina kunder.

Syftet med studien publicerad av Coleman et. at. (2009) var att ta reda på vad nettoinkomsten eller nettokostnaden för privata läkarmottagningar för att vaccinera barn. De skickade ut ett detaljerat frågeformulär till ett antal kliniker och 34 mottagningar svarade. Frågeformuläret begärde information om många olika saker t. ex. kostnader och inkomster för kliniken, vaccinlager, inkomster från privata försäkringar och betalningar från det allmänna vårdsystemet, antalet anställda och deras löner, längden på besök, tid spenderad på vaccinrådgivning, antalet läkare etc. Den genomsnittliga tiden som spenderas på att fylla i enkäten på 13 sidor angavs till 17 timmar.

Forskarna antog att ekonomiska nettovinster eller nettoförluster beror på hur hög andel barn som fick sitt vaccin genom VFC programmet. Det är nämligen så att privatmottagningarna får tillbaka en konstant avgift för att täcka de administrativa kostnaderna med att ge vaccinet, för att de får doserna gratis. När det gäller barn som har en privat sjukvårdsförsäkring så får de privata klinikerna både pengar för att täcka administrativa avgifter samt vaccinet själva som mottagningarna måste köpa till marknadspris.

Artikeln använde en mängd detaljerade ekonomiska beräkningar, men deras slutsats är tydlig:

These data suggest that the vaccine delivery system causes many pediatric medical practices to break even or to suffer financial losses from the vaccination process. On average, there was a positive net return from vaccinating private-pay patients, but the financial losses from vaccinating VFC-eligible patients tended to negate any net gain from private-pay patients. In addition to achieving little or no net gain from vaccinating, pediatric medical practices must finance the gap between purchasing vaccines, which have become increasingly expensive in recent years, and receiving payment from private insurers (there is no product payment for VFC vaccines).

Med andra ord, privata läkarkliniker tjänar pengar på att vaccinera kunder med privata sjukvårdsförsäkringar, men kostnaderna för att vaccinera barn som täcktes av Vaccines for Children programmet åt upp denna ekonomiska vinst. Studien har sina begränsningar och man kan inte naivt extrapolera artikelns slutsatser, men resultatet blev att de flesta privatklinker i undersökningen hamnade på plus minus noll eller gick back ekonomiskt av att vaccinera. Dessutom så finns det en skillnad mellan det relativa högre priset för vaccin jämfört med den relativt lägre ersättningen från privata försäkringsbolag. Denna empiriska verklighet är i stark kontrast till vaccinmotståndarnas konspirationsteorier och privata läkare som snuskigt rika för att de är läkemedelsindustrins knähundar. Så är alltså inte fallet: många privata läkarmottagningar förlorar ekonomiskt på att vaccinera barn.

Referenser och vidare läsning

Coleman, M. S., Lindley, M. C., Ekong, J., & Rodewald, L. (2009). Net Financial Gain or Loss From Vaccination in Pediatric Medical Practices. Pediatrics, 124 (Supplement 5), S472-S491.

Om Emil Karlsson

Debunker of pseudoscience.

Publicerat på 2012/02/23, i Information, Konspirationer och märkt , , . Bokmärk permalänken. Lämna en kommentar.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: